Pozvánka na adoraci

V pátek 1. listopadu po večerní mši svaté ve farním kostele zveme všechny zaměstnance, žáky, rodiče, prarodiče a příznivce naší školy na adoraci za Katolickou základní školu. Pojďme pokleknout před Nejsvětější Svátostí a prosit za požehnání pro naši školu, žáky a jejich rodiny i za celý školní rok. Děkuji za šíření dobrého jména naší školy.…