Projekt

Celoroční projekt pro ŠD 2017/2018

POZNÁVÁME SVĚT

Cílem projektu je:

– seznámit děti s pojmem: světadíl, oceán, moře, rasa, misie, mapa, globus, ostrov, severní a jižní pól, rovník (formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie, pokusit se o jejich poznání a pochopení)

– představit jednotlivé světadíly (podnebí, rostlinstvo a živočišstvo, některé země, obyvatelstvo, různé zajímavosti…) a oceány

– zorientovat se na jednoduché mapě světa

– seznámit děti se základy multikulturní výchovy

– pomoci dětem zábavnou formou poznávat a vzdělávat se

– učit se samostatnosti a zodpovědnosti

– prohlubovat dobré vztahy mezi dětmi a řešit problémové situace přirozenou cestou, přispívat ke zvýšení vzájemné tolerance

– odolávat případným nebezpečím, úskalím a krizím

Formy práce:

– četba z literatury naučné i zábavné (knihy i časopisy), DVD filmy, exkurze, besedy, tvořivé dílny, program s následným vystoupením, svátky a zvyky, dramatizace příběhů souvisejících s různými etniky, soutěže, rébusy, doplňovačky, práce s internetem

Měsíční projekty:

ZÁŘÍ                            – mapa Země, globus, světové strany, Země ve vesmíru

ŘÍJEN                          – lidské rasy, lidská činnost, zvyky a tradice, misie

LISTOPAD                  – moře a oceány

PROSINEC                  – Arktida

LEDEN                         – Antarktida

ÚNOR                          – Evropa

BŘEZEN                      – Asie

DUBEN                        – Austrálie

KVĚTEN                     – Amerika

ČERVEN                     – Afrika