Projekt

Celoroční projekt pro ŠD 2018/2019

SVĚT ZVÍŘAT

Cílem projektu je:

– seznámit děti s pojmem: organismus, živočichové, mikroorganismy, mikroskop, hygiena, otužování, infekce, prevence, bezobratlí, obratlovci, savci, ekologie…(formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie, pokusit se o jejich poznání a pochopení)

– představit jednotlivé živočišné říše (stavba těla, podmínky pro život, vývoj, výskyt, potrava, ohrožené druhy, různé zajímavosti…)

– umět poznat zvířata žijící kolem nás

– seznámit se se životem zvířat na farmě

– naučit se správně pečovat o některé domácí mazlíčky

– pomoci dětem zábavnou formou poznávat a vzdělávat se

– učit se samostatnosti a zodpovědnosti

– prohlubovat dobré vztahy mezi dětmi a řešit problémové situace přirozenou cestou, přispívat ke zvýšení vzájemné tolerance

– odolávat případným nebezpečím, úskalím a krizím

 

Formy práce:

– četba z literatury naučné i zábavné (knihy i časopisy), DVD filmy, exkurze, besedy s chovateli, tvořivé dílny, program s následným vystoupením, návštěva ZOO, farmy, chovatelských potřeb, dramatizace příběhů souvisejících s živočišnou říší, soutěže, rébusy, doplňovačky, práce s internetem

Měsíční projekty:

ZÁŘÍ                   – stvoření světa

ŘÍJEN                  – pravěká a bájná zvířata

LISTOPAD          – mikroorganismy (mikroskop, prevence onemocnění, hygiena, očkování…)

PROSINEC         – korýši a měkkýši

LEDEN                – hmyz

ÚNOR                 – ryby a paryby

BŘEZEN             – plazi a obojživelníci

DUBEN               – ptáci

KVĚTEN             – savci

ČERVEN             – člověk