Projekt

Celoroční projekt pro ŠD 2020/2021

ČESKÁ REPUBLIKA

Cílem projektu je:

 • seznámit děti s historickými základy našeho státu, poznání významných panovníků a důležitých událostí, které vedly ke vzniku České republiky
 • naučit děti orientovat se na mapě České republiky, poznat kraje a velká města, včetně jejich specifik a zajímavostí
 • prozkoumat s dětmi českou krajinou – horské oblasti, nížiny, vodstvo, fauna a flóra, chráněné krajinné oblasti
 • prozkoumat nejvýznamnější české památky i s jejich historickými fakty a zajímavostmi
 • ukázat dětem slavné české výrobky a také velké české vědce a vynálezce
 • představit dětem významné sportovce, hudebníky, slavné spisovatele, malíře, osobnosti českého filmu i divadla
 • pomoci dětem zábavnou formou poznávat a vzdělávat se
 • učit se samostatnosti a zodpovědnosti
 • prohlubovat dobré vztahy mezi dětmi a řešit problémové situace přirozenou cestou, přispívat ke zvýšení vzájemné tolerance
 • odolávat případným nebezpečím, úskalím a krizím

Formy práce:

 • četba z literatury naučné i zábavné (knihy i časopisy), DVD filmy, tvořivé dílny, dramatizace příběhů souvisejících s tématem, hry, soutěže, rébusy, doplňovačky, skupinové projekty, práce s internetem

Měsíční projekty:

ZÁŘÍ                    historie a pověsti z naší vlasti

ŘÍJEN                 krásná česká krajina

LISTOPAD         naše nejznámější památky

PROSINEC         slavné české výrobky

LEDEN                sportovní legendy

ÚNOR                  naši velcí hudebníci

BŘEZEN              filmové a divadelní osobnosti

DUBEN                spisovatelé a pohádkáři

KVĚTEN              největší čeští malíři

ČERVEN              věda, výzkum, vynálezy