Základní informace

Školní družina

Školní družina zahájila svoji činnost téměř současně s činností Katolické základní školy. V roce 2006/2007 navštěvovalo jediné oddělení 28 dětí, k dispozici byla třída určená pouze pro využití školní družiny. O rok později je k pravidelné docházce zapsáno 42 dětí, otevíráme dvě oddělení, druhé oddělení má svůj koutek v 1. třídě. V roce 2008/2009 je do dvou oddělení přihlášeno 50 dětí, druhé oddělení otevírá svoji „družinovou“ třídu. V následujícím školním roce navštěvuje pravidelně školní družinu 58 dětí, jakož i v roce 2010/2011. Ve školním roce 2011/2012 pak navštěvuje pravidelně školní družinu 60 dětí. Ve školním roce 2012/13 je do ŠD k pravidelné docházce přihlášeno 56 dětí a v roce 2013/2014 58 dětí, stejně jako v roce nadcházejícím. Ve školním roce 2015/2016 je k pravidelné docházce přihlášeno 53 žáků a ve školním roce 2016/2017 60 dětí. (viz. tabulka níže)

Stejně jako u ostatních školních družin, i naším hlavním úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času. Snažíme se tvořit mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině, v pravidelných a průběžných činnostech poskytujeme zájmovou činnost a možnost odpočinku a relaxace po vyučování. Navíc se zaměřujeme na rozvoj v oblastech duchovních s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí. V příležitostných činnostech svůj program rozšiřujeme o různé besedy (se starostou obce, s policisty, s řádovými sestřičkami…), exkurze (na hvězdárně, na poště, na charitě, na faře, v knihovně, na policii…), tvořivé adventní dílny pro děti i rodiče, využíváme hřiště u budovy školy ke sportování, účastníme se soutěží výtvarných, recitačních, sportovních, pěveckých i literárních. Děti mají možnost zapojit se do her kolektivních i individuálních, zkrátka : „My se nudy nebojíme!“, což napoví i název naší školní družiny. O záměru a snaze vytvořit pro děti i pedagogy prostředí založené na Lásce snad vypovídá i motto: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh“. Tedy kéž jsou naše prosby vyslyšeny, neboť …Je-li vůbec něco, čeho se při výchově bát nemusíme, pak je to snaha dát dítěti co nejvíce lásky. (Ross Campbell)

– Vedoucí vychovatelka: Libuše Goldmannová

 

Přehled pedagogických pracovníků ve školní družině:

Školní rok Počet dětí Vychovatelka
2006/2007 28 Libuše Goldmannová
2007/2008 42 Libuše Goldmannová

Mgr. Lenka Štursová

2008/2009 50 LibušeGoldmannová

Bc. Anna Mahdalová

2009/2010 60 Libuše Goldmannová

Bc. Martina Mošťková

2010/2011 58 Libuše Goldmannová

Bc. Martina Mošťková

2011/2012 60 Libuše Goldmannová

Bc. Martina Mošťková

2012/2013 56 Libuše Goldmannová

Bc. Martina Mošťková

2013/2014 58 Libuše Goldmannová

Bc. Martina Mošťková

2014/2015 58 Libuše Goldmannová

Bc. Martina Mošťková

2015/2016 53 Libuše Goldmannová

Bc. Martina Mošťková

2016/2017 60 Libuše Goldmannová

Bc. Martina Mošťková

2017/2018 58 Libuše Goldmannová

Bc. Pavla Gregůrková