Denní režim

Denní režim

Ranní družina:

6:15 – 7:45                    spontánní aktivity dětí

Odpolední družina (obě oddělení):

11:40 – 12:30                oběd dětí v jídelně s dohlížející vychovatelkou a činnosti odpočinkové

12:30 – 13:00                činnosti odpočinkové, spontánní aktivity

13:00 – 14:45                činnosti pravidelné – výtvarné, pracovní, tělesné, dramatické, hudební, duchovní (mohou se prolínat i činnosti průběžné a příležitostné) nebo vycházky

14:45 – 15:45                činnosti průběžné (jiné činnosti a příprava na vyučování) nebo vycházky

15:45 – 16:45                činnosti odpočinkové, spontánní aktivity

16:45 – 17:00                úklid pracovního materiálu, hraček, her