Formuláře ke stažení

Přijímací řízení

Přihláška k zápisu

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápisní lístek žáka

Žádost  o přestup do KZŠ

Přestupový dotazník

 

Omluvenky ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu

 

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky. K přihlášce musí být přiloženo potvrzení o svolení k inkasu (u ČS stačí razítko). Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školy.

Přihláška ke stravování na školní rok 2017/2018  DOC

 

Pro žáky 9. třídy

Přijímání na střední školy a konzervatoře – MŠMT

 

Zájemci o místo

Prosíme případné zájemce o místo žádáme, aby žádost spolu se svým životopisem posílali na emailovou adresu školy. Současně vyzýváme ty, kteří svou žádost podali před více než rokem, aby svůj zájem a informace aktualizovali (adresa, telefonní číslo…) Ostatní žádosti budou z databáze postupně vyřazeny. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.