Zaměstnanci

Ředitel:

Mgr. Ivo Ertl; ertl@kzsub.cz; kzsubrod@gmail.com – Z, Inf

Zástupce ředitele a výchovný poradce:

Mgr. Marie Suchá; sucha@kzsub.cz –  učitelka I. stupně

Učitelé:

1. stupeň

Mgr. Miriam Bartošová; bartosova@kzsub.cz – (TU 1. tř.)

Mgr. Jana Sovišová; sovisova@kzsub.cz – (TU 2. tř.)

Mgr. Mariana Šmerdová; smerdova@kzsub.cz – (TU 3. tř.)

Mgr. Veronika Hřibová; hribova@kzsub.cz – (TU 4. tř.)

Mgr. Ing. Štěpánka Kachníková; kachnikova@kzsub.cz – (TU 5. tř.)

2. stupeň

Mgr. Bc.  Andrea Kapsová; kapsova@kzsub.cz – Čj, Rj, Hv, Osv (TU 6. tř.)

Mgr. Jana Hladišová; hladisova@kzsub.cz – M, Př, Inf, Osv, Vv (TU 7.tř.)

Mgr. Lenka Kebrlová; kebrlova@kzsub.cz – Aj, Osv, Hv, Vv (TU 8.tř.)

Mgr. Miroslava Martincová; martincova@kzsub.cz – M, Fy, Pc (TU 9.tř.)

Mgr. Petra Němečková; nemeckova@kzsub.cz – Aj, Nj, Vkz, Vv, Pc

Mgr. Sylvie Píšková; piskova@kzsub.cz – Čj, D, Osv, Ov, Náb, Hv (školní metodik prevence, kariérový poradce)

Mgr. Jitka Tomancová; tomancova@kzsub.cz – Ch, Př, Tv, Pc

Bc. Martin Smetana; smetana@kzsub.cz – Tv

Katecheti:

P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš

s. Mgr. Lucie Nedvídková, SNPPM

Speciální pedagog:

Mgr. Miroslava Robová; robova@kzsub.cz

Školní psycholog:

Mgr. Jana Juříková; jurikova@kzsub.cz

Asistent pedagoga:

Bc. Lucie Juráková; jurikovalucie@kzsub.cz

Vendula Matulová; matulova@kzsub.cz

Vychovatelky:

Libuše Goldmannová, vedoucí vychovatelka; goldmannova@kzsub.cz

Bc. Pavla Gregůrková, vychovatelka; gregurkova@kzsub.cz

Školní asistentka:

Mgr. Karla Salvetová

Technický úsek

Účetní:

Jana Chvílová; ucetni@kzsub.cz

Školník:

František Smrtka

Výdejna:

Jiřina Chromková (Jirchářská)

Úklid:

Marie Jančářová (Jirchářská)

Barbora Řešetková (Jirchářská)

Jitka Janíková (Na Výsluní)