Zaměstnanci

Ředitel:

Mgr. Ivo Ertl; ertl@kzsub.cz – Z, Inf

Zástupce ředitele a výchovný poradce:

Mgr. Marie Suchá; sucha@kzsub.cz –  učitelka I. stupně

Učitelé:

1. stupeň

Mgr. Ing. Štěpánka Kachníková; kachnikova@kzsub.cz – (TU 1. tř.)

Mgr. Miriam Bartošová; bartosova@kzsub.cz – (TU 2. tř.)

Mgr. Jana Sovišová; sovisova@kzsub.cz – (TU 3. tř.)

Mgr. Mariana Šmerdová; smerdova@kzsub.cz – (TU 4. tř.)

Mgr. Veronika Hřibová; hribova@kzsub.cz – (TU 5. tř.)

2. stupeň

Mgr. Veronika Toralová; toralova@kzsub.cz – Čj, Aj, D, Osv, Hv (TU 6. tř.)

Mgr. Bc.  Andrea Kapsová; kapsova@kzsub.cz – Čj, Rj, Hv, Osv (TU 7. tř.)

Mgr. Jana Hladišová; hladisova@kzsub.cz – M, Fy, Př, Inf, Osv, Pc (TU 8.tř.)

Mgr. Miroslava Martincová; martincova@kzsub.cz – M, Fy, Z, Osv (TU 9.tř.)

Mgr. Petra Němečková; nemeckova@kzsub.cz – Aj, Nj, D, Osv

Mgr. Jitka Tomancová; tomancova@kzsub.cz – Ch, Př, Tv, Hv, Pc

Bc. Alžběta Červenková; cervenkova@kzsub.cz – Vv

Katecheti:

P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš, klimes@kzsub.cz

P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich, OP, rajlich@kzsub.cz

s. Mgr. Lucie Nedvídková, SNPPM, nedvidkova@kzsub.cz

Speciální pedagog:

Mgr. Miroslava Robová; robova@kzsub.cz

Školní psycholog:

Mgr. Lucie Karabcová; karabcova@kzsub.cz

Asistentky pedagoga:

Kristýna Zálešáková, zalesakova@kzsub.cz

Lucie Juračková; jurackova@kzsub.cz

Vychovatelky:

Bc. Pavla Gregůrková; gregurkova@kzsub.cz

Bc. Romana Orlovská; orlovska@kzsub.cz

Školní asistentka:

Mgr. Karla Salvetová; salvetova@kzsub.cz

Technický úsek

Účetní:

Jana Chvílová; ucetni@kzsub.cz

Školník:

František Smrtka; smrtka@kzsub.cz

Výdejna:

Jiřina Chromková (Jirchářská)

Úklid:

Marie Jančářová (Jirchářská)

Barbora Řešetková (Jirchářská)

Jitka Janíková (Na Výsluní)