Rady školy

Rada ŠPO

Zřizovatelem byli jmenováni tito členové rady školské právnické osoby:

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, předseda rady ŠPO

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, člen rady ŠPO

Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy AO, členka rady ŠPO

Školská rada

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, byla ke dni 15. 1. 2007 zřízena školská rada, která od školního roku 2019/2020 pracuje v tomto složení:

(jmenovaný)

P. Mgr. Svatopluk Pavlica

(za rodiče)

Ing. Miriam Nicolardi

 (za pedagogy)

Mgr. Jana Hladišová

Volby do ŠR 2019

Zápis_2017_06_27

Zápis o korespondenčním hlasování

Zápis_2017_11_01

Zápis o doplňovacích volbách