Rozvoj vzdělávání na KZŠ

 

 

Projekt zjednodušeného vykazování z OP VVV (šablony)
V rámci tzv. šablon financovaných EU se zaměřujeme na společné vzdělávání, další vzdělávání pedagogů a mimoškolní aktivity žáků (čtenářská a matematická gramotnost a doučování znevýhodněných žáků). Projekt byl zahájen 1.9.2016 a potrvá až do 31.8.2018.