Školní psycholog

Mgr. Lucie Karabcová 

I. stupeň

Pondělí        7.30 – 14.00

 

 

II. stupeň

Čtvrtek         8.00 – 14.00

 

Konzultace po předchozí domluvě na: karabcova@kzsub.cz