Školní psycholog

Mgr. Jana Juříková – školní psycholog 

I. stupeň

Pondělí        8.30 – 15.30

Úterý            8.30 – 14.30

 

II. stupeň

Čtvrtek         8.30 – 13.30

 

Konzultace po předchozí domluvě na:  jurikova@kzsub.cz