Informace o škole

O škole

Katolická základní škola v Uherském Brodě byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým v roce 2006. Nabízí kvalitní vzdělání a výchovu v rodinném prostředí, individuální přístup pedagogů a předávání křesťanských hodnot.

Škola je otevřena všem dětem bez rozdílu vyznání, jejichž rodiče souhlasí s katolickou výchovou. V systému škol nabízí kvalitní výuky. Ta se projevuje nejen úspěšností žáků při soutěžích a přijetím na další vybrané studium, ale také materiálním zabezpečením, které odpovídá požadavkům dnešní doby.

Vize školy

Základní vizí Katolické základní školy je vytvořit ze školy přátelské a bezpečné místo, kde pedagog, žák a rodič jsou partnery, kde každý žák má možnost se vzdělávat podle svých individuálních možností a potřeb. Žáci jsou vedeni k správnému posuzování mravních hodnot a jejich osvojování.

Historie

Škola vznikla dne 2. ledna 2006 na dobu neurčitou jako školská právnická osoba. Dne 9. února 2006 rozhodla tehdejší ministryně školství JUDr. Petra Buzková o jejím zařazení do rejstříku školských právnických osob. Škola zahájila svou činnost ke dni 1. září 2006 v budově č.p. 823 na ulici Jirchářská.

Prvním školním dnem pak bylo pondělí 4. září 2006. Po mši svaté celebrované biskupem Msgr. Josefem Hrdličkou byla škola slavnostně otevřena. Otevření se zúčastnili: senátor Ing. Jiří Stodůlka, poslankyně Ing. Michaela Šojdrová, poslanec Ing. Ludvík Hovorka, starosta města Ing. Ladislav Kryštof, místostarostové Ing. Pavel Josefík a Stanislav František Zápeca, a další hosté, rodiče a přátelé školy. Prvním ředitelem školy se stal Mgr. Robert Goldmann, který tuto funkci vykonával až do roku 2013.

Budovy

Zděná dvoupatrová budova, která je velké většině současníků známá jako bývalá jídelna gymnázia, je dnes posledním stojícím objektem v bývalé židovské čtvrti, dnešním sídlišti “Střed”.

Původně židovská škola sloužila dle pamětníků za okupace jako škola německá. V letech, kdy sloužila jako kuchyň a jídelna pro Gymnázium J. A. Komenského, byla v patře specializovaná učebna pro výuku psaní na stroji a několik místností sloužilo jako ubytovna pro pedagogy. Po “sametové revoluci” byla budova pronajata do roku 2013 Ing. Oldřichu Kratochvílovi, který budovu opravil a několik let v ní provozoval střední odbornou školu. S ním uzavřelo v květnu 2006 Arcibiskupství olomoucké se souhlasem města, majitelem budovy, podnájemní smlouvu.

2. stupeň se nachází v prostorách Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě.

Přejít nahoru