Třídní schůzky a konzultace

První informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. 

Ostatní schůzky se konají formou konzultací, které jsou rodičům nabídnuty kdykoliv během školního roku. Zde se již schází rodiče individuálně s vyučujícími, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami je nutné se prostřednictvím zpráv v bakalářích, telefonické nebo emailové komunikace domluvit na přesném čase přímo s konkrétním vyučujícím. 

Přejít nahoru